Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації

Free vector set of merry christmas and happy new year party for flyer, banner, social media , etc 1. Всі вищі навчальні заклади (навчальні інститути, університети, академії і вищі училища), в тому числі і військові. 1. У цьому тарифікаційному списку вказуються всі працівники школи (школи-інтернату), ставки заробітної плати і посадові оклади яких залежать від освіти, категорії та тарифного розряду, в тому числі директори та їх заступники, вчителі, вихователі, бібліотекарі, а також інші працівники (завгоспи, лаборанти), які ведуть викладацьку роботу. 4. У графі 24 вказуються оклади (ставки) всіх занесених до списку працівників, крім вчителів. Найменший тарифний розряд для вчителів – 10-й, а найвищий – 14-й. Відповідна діапазонна різниця і для ставок заробітної плати вчителів. З 1 січня 2018 року розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників закладів та установ освіти визначаються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС – 1762 грн. Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Рівень заробітної плати має залежати від рівня кваліфікації і від низки інших чинників», – вважає міністр. Єдина тарифна сітка (ЄТС) – це таблиця коефіцієнтів, яка дозволяє визначити посадовий оклад для посади певного рівня (тарифного розряду) на основі посадового окладу 1-го тарифного розряду. Ще кілька років тому прожитковий мінімум дорівнював посадовому окладу 1-го тарифного розряду ЄТС. У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше трьох годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в I-IV класах – до 20 годин на тиждень. 91. Керівні працівники закладів освіти, керівники фізичного виховання центрів допризовної підготовки можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше дев’ти годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку). Інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку). 71. За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Каким будет повышение зарплаты учителям в 2022 году в Украине 1.19. Гранітні (каменотесні, облицьовувальні, полірувальні) роботи при обробці граніту, мармуру, черепашнику та інших органічних і неорганічних матеріалів. 75. У сільських дев’ятирічних школах, в яких немає необхідної кількості навчальних годин з фізичної культури в II-IX класах для встановлення повної ставки заробітної плати, вводиться посада вчителя фізичної культури з покладенням на нього обов’язків по організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів. В тому випадку, коли ці вчителі проводять уроки і з інших навчальних предметів, їм додатково оплачується педагогічна робота за всі години занять з цих предметів, незалежно від обсягу педагогічного навантаження з фізичної культури. При відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України. 84. За висококваліфікованими робітниками і спеціалістами, ukrainatoday.com.ua які в установленому порядку переводяться з підприємств і організацій у професійно-технічні навчальні заклади на посади майстрів виробничого навчання, зберігається середня заробітна плата, яку вони одержували за останнім місцем роботи. 82. Працівники підприємств, організацій і установ можуть залучатись до викладацької роботи в професійно-технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації тільки на умовах погодинної оплати. До цієї педагогічної роботи входить проведення навчальних занять (у тому числі факультативів) з початкової військової (допризовної) підготовки, цивільної оборони у X-XI (XII) класах і в групах професійно-технічних навчальних закладів, а також проведення тактичних занять з учнями-юнаками.

I-IV класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, в сільських початкових школах вчителі внаслідок своєї підготовки не можуть вести уроки іноземної та інших мов. 72. Учителям вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл і окремих класів працюючої молоді при загальноосвітніх школах, в яких проводяться заняття за навчальними планами, розрахованими на 28 тижнів, заробітна плата виплачується протягом навчального року, а також за один тиждень до початку і за один тиждень після закінчення навчального року. 90. Керівникам гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи) в школах, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, позашкільних та інших закладах освіти, для яких ці заклади є місцем основної роботи, заробітна плата визначається в порядку, передбаченому пунктом 68 цієї Інструкції. 93. У посадові оклади військових керівників (керівників допризовної підготовки) включена оплата за 12 годин педагогічної роботи на тиждень (480 годин на рік) у загальноосвітніх школах, училищах фізичної культури, школах-інтернатах, педучилищах, професійно-технічних навчальних закладах. 83. Оплата майстрів виробничого навчання, основним місцем роботи яких є навчальний заклад, здійснюється за місячними посадовими окладами. 86. Обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться із розрахунку їх заробітної плати (в діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад встановлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Scroll to Top